Haagi Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtunikud andsid reedel välja esimesed Ukraina sõjaga seotud vahistamismäärused Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Venemaa laste õiguste voliniku Maria Lvova-Belova suhtes. Kohtunikud väitsid, et nad on vastutavad sõjakuritegude eest, milleks on Ukraina okupeeritud aladelt Venemaale sattunud laste ebaseaduslik väljasaatmine ja ebaseaduslik üleandmine.